Par mums | Produkcija | Kontakti | Sertifikāti

 PAR MUMS
      kas mēs esam
      atpūta

 PRODUKCIJA
      metāla dūmvadi
      keramiskie dūmvadi
      kamīnu kurtuves
      sagataves ventilācijai

 NODERĪGI

 KONTAKTI
      karte
      kontaktinformācijaDŪMVADI


KURTUVES


VENTILĀCIJA


KAMĪNI


KRĀSNIŅASLietošanas noteikumi ar malku kurināmām krasniņām
Noteikumi, kas jāievēro pirmajā kurināšanas reizē.

Pirms sākt kurināt krāsniņu, jāļauj apdareij izžūt. Atkarībā no mitruma pakāpes kamīna žūšana var ilgt no 3 līdz 5 dienām. Krāsniņu kurinot pirmo reizi, tajā jāieliek nedaudz malkas. Pirms sākt kurināt krāsniņu, kurai ir šīberis, jāpārliecinās, ka tas ir ATVĒRTS. Kurtuves iekurināšana jāveic lēnām, pakāpeniski (sākot ar mazām malkas pagalītēm). Nedrīkst izmantot alkoholu, benzīnu vai citus degšķidrumus, jo pretējā gadījumā var tikt izraisīts sprādziens vai arī pārāk straujas temperatūras paaugstināšanas rezultātā kurtuvei var rasties defekti.

Ieteicamais kurināmais

Šīs krāsniņas ir paredzētas kurināšanai vienīgi ar malku. Ieteicams: Izmantot sausu malku ar mitruma pakāpi 15 %, lai izvairītos no darvas veidošanās. Krāsniņas kurinot ar malku, kurai ir daudz augstāka mitruma pakāpe, tās siltumatdeve samazinās (ūdens tvaiki). Sausa malka = 3200KCal/kg Slapja, zaļa malka = 1750 KCal/kg.

Malkas siltumatdeve

Vienai tonnai sausas malkas ir tāda pati siltumatdeve kā 0.4 tonnām mazuta. Malkas siltumatdeve ir atkarīga no malkas mitruma pakāpes. Lai pārvērstu tvaikos ūdeni, ko satur slapja malka, nepieciešams patērēt 600 KCal uz vienu kg ūdens. Tieši tādēļ malkas siltumatdeve ir pretēji proporcionāla tās mitruma pakāpei.

Malka Pagale sacirsta Nesacirsta malka
Tikko nozāģēta 75% 78%
3 mēneši 48% 62%
6 mēneši 37% 46%
9 mēneši 33% 38%
1 gads 36% 35%
Pusotrs gads 18% 27%
2 gadi 16% 24%
2,5 gadi 15% 24%

% malkas mitruma pakāpe, atkarībā no žāvēšanas ilguma.

AIZLIEGTIE KURINĀMIE MATERIĀLI :
  • Šīs krāsniņas nav paredzētas kurināšanai ar oglēm un to produktiem. Kurinot šo kurtuvi ar oglēm, telpā var ieplūst oglekļa oksīds un cilvēkiem, kas atrodas dotajā telpā, tas var izraisīt smagus veselības traucējumus un pat nāvi.
  • Šķidrie kurināmie: benzīns, mazuts, šķīdinātāji, eļļa u.t.t...
  • Alkohols, spirts
  • Pārāk zaļa vai slapja malka
  • Papīri vai kartoni
  • Galdnieku materiālu pārpalikumi, atbiras – skaidas, zāģu skaidu briketes.
ŠĪBERIS: Šīberis daļēji noslēdz kurtuves izeju. Nekad neaizveriet šīberi ,ja kurtuves durtiņas ir atvērtas jo no kurtuves var izplūst dūmi. KATRU REIZI PIRMS KAMĪNA IEKURINĀŠANAS VAI MALKAS PAPILDINĀŠANAS, VISPIRMS ATVERIET ŠĪBERI!

Svaigā gaisa pieplūde

Šī funkcija ir nepieciešama, lai Jūsu kurtuve labi darbotos. Svaigā gaisa pieplūde ir obligāta visām mūsu krāsniņam. Gaisa padevei, kas atrodas ārpus krāsniņas, ir jābūt izgatavotai no šim nolūkam paredzētiem ugunsdrošiem materiāliem. Ja telpā ir kontrolējama mehāniska ventilācijas sistēma, kurā ietilpst arī elektriskais ventilātors, tas krāsniņas kurināšanas laikā ir jāizslēdz. Elektriskie ventilatori, kas atrodas virtuvē, tualetē vai vannas istabā, arī jāizslēdz kamīna kurināšanas laikā. Ja telpā nav svaigā gaisa padeves vispār, tad krāsniņas kurināšanas laikā ir jātur ātvērts logs, pretējā gadījumā krāsniņa sāks dūmot, kas novedīs pie dūmgāžu nokļūšanas telpā un var nodarīt kaitējumu jūsu veselībai.

Svaigā gaisa pieplūdes difuzors

Tas var atrasties vai nu ēkas ārpusē, vai arī telpā ar ventilāciju no ārpuses. Jebkurā gadījumā svaigā gaisa pieplūdes difuzoram nepieciešams pielikt aizsargrestītes. Pievērsiet uzmanību tam, ka var samazināties gaisa pieplūdes virsma (aizsargrestītes pieput), piemēram, plastmasas restītēm pieputot 30 % līdz 50% nogaisa pieplūdes virsmas var tikt aizsprostota. Optimālais svaigā gaisa padeves izmērs ir no 300 līdz 400 kvadrātcentimetriem

KRĀNIŅAS TĪRĪŠANA

Krāsniņas attīrīšana no pelniem jāveic tikai pēc tam, kad uguns ir pilnībā izdzisusi.

SVARĪGI ATCERĒTIES

Nenovietojiet viegli uzliesmojošus priekšmetus (papīru, audumus, mēbeles, viegli uzliesmojošus šķidrumus, aerosolus, gāzes balonus, u.t.t.) kurtuves tuvumā. Aizliegta ir arī īslaicīga viegli uzliesmojošu priekšmetu vai eksplodējošu materiālu atrašanās kurtuves ugunsdrošā stikla tuvumā. Norādītie materiāli nedrīkst atrasties ne uz krāsniņas plaukta, ne nišā, kas paredzēta malkas uzglabāšanai.

TĪRĪŠANA

Dūmvads obligāti kārtīgi jāiztīra pirms krāsniņas pirmās kurināšanas. Ugunsdrošie noteikumi stingri nosaka – dūmvads jātīra trīs reizes gadā, viena pirms apkures sezonas,viena krāsniņas lietošanas periodā un viena pēc apkures sezonas beigšanās. Savienotājcaurule jāiztīra ar attiecīgu, šim nolūkam paredzētu birsti, kuras diametram jābūt atbilstošam dūmvada diametram. Pēc dūmvada iztīrīšanas jāpārbauda dūmvada tehniskais stāvoklis, jāpārbauda, vai kāds no dūmvadiem nav novirzījies, atvienojies u.t.t. Jāpārbauda arī krāsniņas un savienotājcaurules tehniskais stāvoklis.

MĒS JUMS REKOMENDĒJAM IERĪKOT DROŠĪBAS LŪKU KOHENĀ.

MŪSU KAMĪNFIRMA NAV ATBILDĪGA PAR IESPĒJAMĀM REMONTDARBU SEKĀM, KAS RADUŠĀS PĒC PAŠROCĪGAS KOHENA ATVĒRŠANAS.

Jūsu kamīns funkcionēs ilgi un droši, un sagādās jums daudz patīkamu brīžu, ja ievērosiet visus ekspluatācijas un ugunsdrošības noteikumus.

LV | EN | RU


atpūta
Par mums | Produkcija | Kontakti | Sertifikāti

HOSTED & DEVELOPED BY UpNet.Lv

hosting | design | web solutions | domain registration


Top.LV on-line.lv rating system Top.Good.lv - Good Rating system